kontenery

Kontenery i pojemniki kołowe do zbiórki odpadów stałych

Zbiórka odpadów stałych może w znaczący sposób wpłynąć na poprawę stanu środowiska. Odpowiednie składowanie odpadów komunalnych oraz komunalnopodobnych możliwe jest dzięki specjalnym, przeznaczonym temu kontenerom.

Jakie rodzaje odpadów możemy zbierać?

Odpady, które możemy składować w kontenerach do odpadów stałych dzielą się na dwie grupy: odpady wymieszane oraz papiery i kartony. Do pierwszej z nich należą bioodpady i opakowania frakcji lekkiej. Druga natomiast zawiera szkło, wielkogabaryty, czyli odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych, które nie mieszczą się w zwykłych pojemnikach) oraz elektrośmieci.

Standardy

Kontenery do odpadów stałych są standaryzowane. Najczęściej, pojemność kontenerów dwukołowych wynosi 80 – 390 litrów, z kolei czterokołowych 500 – 5000 litrów. Kontenery kołowe muszą posiadać również tzw. końcówkę grzebieniową. Zalecenie to jest związane z koniecznością przystosowania ich do europejskich urządzeń ładujących do śmieciarki.

Wymagania ochronne

Kolejnym z wymogów są regulacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa. Czterokołowe kontenery muszą być wyposażone w hamulec, który uniemożliwi zjechanie kontenera po spadzistej powierzchni. Jego pokrywy zaś, powinny “otwierać się od środka”. Umieszczone na obszarach, gdzie występuje duża ilość popiołu, nie mogą być wykonane z plastiku. Ważną zasadą dotyczącą bezpieczeństwa jest też niedopuszczenie do użytku kontenerów zepsutych lub uszkodzonych.

Gdzie umieścić kontener?

Jednym z kluczowych dylematów jest wybór miejsca, w którym postawimy kontener. Możliwe jest ustawienie ich przy dowolnego rodzaju budynkach. Aby jednak korzystanie z nich było wygodne i bezpieczne, należy uprzednio zastanowić się na jakiego rodzaju podłożu go postawimy. Obszar, na którym znajduje się kontener powinien być utwardzony lub zwarty. Podłoże to będzie stanowić dla niego odpowiednie podparcie. Co więcej, podczas wyboru miejsca na kontener wskazane jest, aby teren, po którym będzie się go przesuwać, był płaski.

Zalety kontenerów do zbiórki odpadów stałych

kontenerLista zalet płynących z gromadzenia odpadów stałych w przeznaczonych temu kontenerach jest długa. Ze względu na ich charakter, możliwe jest składowanie w nich wielu rodzajów odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. Ponadto, ze względu na wysoką standaryzację, ich ceny są zazwyczaj na rozsądnym poziomie. Cechuje je zatem mnogość zastosowań oraz niewygórowany koszt zakupu.

Zbiórka odpadów stałych to nieodłączny element ochrony środowiska. Dzięki specjalnym kontenerom na odpady stałe, może być ona efektywna i przebiegać w łatwy sposób. Określone standardy oraz wymogi ochronne zapewniają bezpieczeństwo podczas ich składowania. Dodatkowo, dzięki umiarkowanym cenom, ich zakup nie nadwyręża budżetu domowego.