zabawka

Nowoczesne technologie, czyli elektrośmieciowe zabawki

Zabawki, które rozweselały dzieci jeszcze 20 lat temu, dziś już nie sprawiają najmłodszym takiej frajdy. Szmaciana lalka, czy zwykłe klocki powoli ustępują miejsca bardziej atrakcyjnym formom o dużo większym stopniu komplikacji. Świecące elementy i wydające dźwięk przedmioty wymagają zastosowania złożonych mechanizmów pozwalających na takie urozmaicenia. Jeśli przestaną już interesować dziecko i trafią do śmieci, mogą stać się niebezpiecznym dla środowiska odpadem.

Niepozorne elektroodpady

Kiedyś, gdy przedmioty do zabawy wykonane były z łatwo degradowalnych materiałów, nie było problemu z ich utylizacją. Teraz sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, bo poza tekstyliami i drewnem istnieją jeszcze inne elementy, które znacznie trudniej poddać recyklingowi. Są nimi materiały przewodzące, takie jak: kable, półprzewodniki, materiały izolacyjne, cewki, diody, kondensatory, optoelektryki, potencjometry, propagatory fal radiowych i anteny, radiatory, rezystory, tranzystory, układy scalone, czy procesory. To wystarczający powód, by nazywać je elektroodpadami i zachęcić do prawidłowego pozbywania się tego typu zabawek. Poza wymienionymi elementami zawierają także substancje toksyczne, które z łatwością przenikają do gleby oraz wód gruntowych, stanowiąc niebezpieczeństwo dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

Płytki PCB

W wielu zabawkach stosuje się zespoły nazywane płytkami drukowanymi. Z pewnością każdy miał z nimi kiedyś do czynienia i wie jak wygląda ten mały mechanizm. Jego główną wadą jest to, że zawiera wiele koniecznych do odzyskania pierwiastków – również szlachetnych. To ważne przede wszystkim dlatego, że chroni przed wyczerpaniem się cennych surowców, a także zmniejsza ilość zanieczyszczeń. Płytki stanowią około 3% złomu elektronicznego – to stosunkowo duża liczba biorąca się z ich krótkiego czasu użyteczności. Z tego powodu wciąż próbuje się zoptymalizować utylizację tych odpadów.

kasa

Metody utylizacji

Tak powszechnie występujące w zabawkach płytki PCB wymagają zastosowania technologii recyklingu, które maksymalnie ograniczą przenikanie pierwiastków szkodliwych do środowiska, a jednocześnie odzyskają ze zużytej płytki cenne surowce wtórne. Stosuje się więc dwie metody utylizacji: pierwsza opiera się na metalurgii, pirolizie, czy hydrometalurgii, w drugiej natomiast płytki są demontowane, rozdrabniane, separowane i poddawane obróbce chemicznej. Widać więc, że proces recyklingu zabawek wymaga dużego nakładu pracy. Wyrzucanie ich do zwykłego kontenera na śmieci nie jest dobrym pomysłem, gdyż odpady te trafiają na wysypiska i nie są poddawane tak szczegółowej segregacji.

Przed wyrzuceniem zabawki, która przestała już być interesująca dla dziecka, powinno się zorientować, co tak naprawdę znajduje się w jej wnętrzu. Jeśli ta ma jakiekolwiek elementy elektryczne nie należy wrzucać jej do zwykłego kontenera na śmieci, ale zorientować się, czy w najbliższej okolicy działa firma zajmująca się utylizacją elektroodpadów, do których bez wątpienia można zaliczyć zabawki. Takie przedsiębiorstwo fachowo zajmie się recyklingiem niebezpiecznego dla zdrowia i środowiska naturalnego przedmiotu, a my będziemy mieć poczucie wkładu w poprawę kondycji naszej planety.