puszki aluminiowe recykling

Recykling puszek aluminiowych

Puszki wykonane z aluminium są popularnym opakowaniem wykorzystywanym przez producentów napojów. Szacuje się, że na całym świecie zużywa się 200 mld opakowań rocznie – trzeba przyznać, że jest to spora liczba. Na szczęście aluminium to także tworzywo, które można poddać recyklingowi odzyskując 100% materiału wyjściowego. Zobacz, co decyduje o popularności puszek wykonanych z tego surowca oraz jak wygląda proces ich recyklingu.

Wykorzystanie aluminium do wytwarzania opakowań to pomysł dość świeży, bowiem pierwsze puszki z napojami pojawiły się w latach 60. XX wieku. Rosnącą popularność zawdzięczają licznym zaletom, do których zaliczyć można przede wszystkim lekkość. Co więcej, są łatwe w transporcie, bowiem nie ma obawy, że się stłuką. Aluminium jak każdy metal dobrze przewodzi ciepło, co pozwala na szybkie chłodzenie napojów – wpływa to też bezpośrednio na oszczędność energii. Oprócz wszystkich wymienionych cech, duże znaczenie ma kolejna – aluminium jest surowcem wtórnym, który można odzyskać w całości.

puszkaJak zatem wygląda recykling puszek wykonanych z tego materiału? Na początku odpady są zbierane w punktach selektywnej zbiórki, by następnie trafić do sortowni. Tam następuje sprawdzenie puszek za pomocą magnesu i oddzielenie opakowań aluminiowych od tych, które wykonane są ze stali. Kolejny etap polega na ich oczyszczeniu ze wszelkich zabrudzeń. Do tego celu wykorzystuje się specjalne sita, które usuwają różne zanieczyszczenia np. piaskek. Czysty materiał zostaje brykietowany i dalej trafia do hut oraz odlewni. Tam poddawany jest przetopieniu, a finalnie przybiera formę zwojów blachy. Takie zwoje są następnie używane w produkcji gotowych opakowań. Cykl przetworzenia puszki aluminiowej trwa około 60 dni – tyle właśnie potrzebuje, by ponownie trafić na sklepową półkę.

Za recyklingiem aluminiowych opakowań przemawia wiele korzyści dla społeczeństwa i otaczającego środowiska. Utylizacja i odzysk puszek w porównaniu do produkcji surowca z boksytu pozwala zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza aż o 95%, natomiast w przypadku wody o 97%. Co więcej, recykling 1 tony aluminium pozwala oszczędzić 4 tony boksytu, z którego pierwotnie produkowany jest ten materiał – trzeba dodać, że złoża boksytu są nieodnawialne, tak więc wydobywanie go prowadzi do wyczerpania tego surowca. Ze względów ekonomicznych warto zwrócić uwagę, że recykling tworzy nowe miejsca pracy w skupach i zakładach przetwórczych generując przy tym dochody dla państwa. Łatwość powtórnego wykorzystania popularnych wśród dzieci i młodzieży puszek aluminiowych to dobry pretekst, aby rozmawiać o ich edukacji w kwestii ekologii i dbania o środowisko naturalne.

Jak widać opakowanie aluminiowe to tworzywo idealne do recyklingu. Wpływ na to mają zalety związane z właściwościami fizykalnymi materiału oraz łatwością dystrybucji produktów wykorzystujących puszki. Dzięki temu oszczędzają wszystkie ogniwa w długim łańcuchu przedsiębiorców, którzy biorą udział w wprowadzeniu produktu na rynek. Zyski mogą być jednak znacznie większe – dzięki recyklingowi puszek aluminiowych dbamy o środowisko i jego zasoby.